Δώρα Φούντα

fountaphotoo

Κοινωνιολόγος MPhil University of Glasgow- Certified coach University of Cambridge, UK

Νικόλαος Λάμπρου Δρ.

lamprouphotoo

Καθηγητής - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Δ/της Εργαστηρίου Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας,
Συνιδρυτής/CR&DO Τεχνοβλαστού Enzyceuticals

Εγγραφή στο newsletter