Μπανούσης Δημήτρης

mpanousisphoto

Εμπειρογνώμων Περιβάλλοντος και Αποδοτικότητας Πόρων, Greek LIFE Task Force. Συντονιστής Ημερίδας

Πρωτόπαπας Γεώργιος

prwtopapasphoto

Διευθυντής Πράσινου Ταμείου, Εθνικό Σημείο Επαφής LIFE/Περιβάλλον, Συντονιστής Έργου Οικοδόμησης Δυναμικού Greek LIFE Task Force (LIFE14 CAP/GR/000003)