Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε μία (1) κατηγορία βραβείων. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν σε τρία (3) επίπεδα: χρυσό, αργυρό και χάλκινο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος του οργανισμού εφόσον υπάρχει η έγκριση του Διαχειριστή ή εξουσιοδοτημένου στελέχους.

Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές ως προς το περιεχόμενό τους, και θα ανακοινωθούν μόνο ο αριθμός και τα ονόματα των βραβευόμενων εταιριών.

Οι συμμετέχουσες εταιρίες ή οι οργανισμοί ή οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν υποψηφιότητα δηλώνουν ότι η προς αξιολόγηση υποψηφιότητα υποβάλλεται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά για τον διαγωνισμό των βραβείων του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible που διοργανώνει το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα.

Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου και ιδίως έναντι του skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα και των μελών της επιτροπής αξιολόγησης για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.

Το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα ως διοργανωτής των βραβείων του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible διατηρούν το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές για την προώθηση της διοργάνωσης, π.χ. πλήθος συμμετοχών, συμμετέχουσες εταιρίες, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.

Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα επιχείρηση ή οργανισμός δεν επιθυμεί γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων της συμμετοχής της/του, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην αίτηση υποψηφιότητας.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αλλά και κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων.

Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής οι υποστηρικτές, οι χορηγοί, οι χορηγοί επικοινωνίας, οι χορηγοί αιγίδας, ο διοργανωτής του φεστιβάλ, οι εταιρίες που σχετίζονται με μέλος της επιτροπής αξιολόγησης και οι συγγενείς εταιρίες.

Αποδοχή όρων συμμετοχής

Οι όροι συμμετοχής στα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible θα ισχύουν σε περίπτωση διαφωνίας όπως διατυπώνονται στο παρόν. Δηλώνοντας υποψηφιότητα για τα βραβεία, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους και κανόνες και δεσμεύεστε σύμφωνα με αυτούς.

Διαδικασία βράβευσης

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής και στο συνοδευτικό υλικό, όπου αυτό απαιτείται (βλ. παραπάνω). Η αλληλογραφία  σχετικά με τη διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων είναι εμπιστευτική.

Η επιτροπή αξιολόγησης και οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να συνδυάζουν ή να τροποποιούν τις κατηγορίες των βραβείων κατά τη διακριτική τους ευχέρεια με βάση τον αριθμό των υποψηφιοτήτων σε κάθε κατηγορία.

Επίσης, οι διοργανωτές επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να διακόψουν ή να ακυρώσουν οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη διαδικασία βράβευσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Υλικό τεκμηρίωσης υποψηφιότητας

Οι οργανισμοί θα πρέπει να προσκομίσουν:

  • Καταστατικό και πλήρη στοιχεία του οργανισμού που υποβάλλει την υποψηφιότητα
  • Σύντομη περιγραφή της δράσης του οργανισμού μέχρι 500 λέξεις (ενδέχεται να δημοσιοποιηθεί)
  • Περιγραφή (εμπιστευτική, δεν θα δημοσιοποιηθεί, μέχρι 1.000 λέξεις) των λόγων για τους οποίους ο οργανισμός υποβάλλει υποψηφιότητα και των τεκμηρίων που την υποστηρίζουν
  • Στατιστικά στοιχεία, υποστηρικτικά της υποψηφιότητάς τους. Σε αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνεται αποτύπωση μεθόδων, πρακτικών και στρατηγικών, εφαρμογή συστημάτων και εργαλείων, καθώς και στατιστικά στοιχεία που συμβαδίζουν με την περιγραφή του βραβείου.

Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι σχετικές με το αντικείμενο της υποψηφιότητας.

Το συνοδευτικό υλικό μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει ανεξάρτητα στοιχεία ή λεπτομέρειες, αποσπάσματα εκθέσεων αναλυτών, βεβαιώσεις, δημοσιευμένα άρθρα, γραφικές παραστάσεις κ.λπ. προς υποστήριξη μιας υποψηφιότητας. Τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία οφείλουν να είναι, πέρα από συναφή με τη συμμετοχή, περιεκτικά και ξεκάθαρα.

Διαφημιστικό υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους, θα πρέπει να λαμβάνεται η άδειά τους και να μην παραβιάζονται τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου. Δεν επιτρέπεται η παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Βίντεο: Σε περίπτωση που υποβληθεί βίντεο ως μέρος του συνοδευτικού υλικού, θα πρέπει να γνωστοποιείται το σχετικό URL για πρόσβαση σε αυτό (π.χ. μέσω YouTube, Vimeo ή άλλης πλατφόρμας δημόσιας χρήσης για βίντεο στην αγγλική γλώσσα) στη φόρμα υποψηφιότητας. Επίσης χρειάζεται η προσκόμιση του κωδικού πρόσβασης αν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Ιστοσελίδες: Εάν στη φόρμα υποψηφιότητας ή στο συνοδευτικό υλικό υπάρχει παραπομπή σε κάποιο ιστότοπο, απαιτείται η γνωστοποίηση του σχετικού URL, μέσω του οποίου τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης θα μπορούν να μεταβαίνουν απευθείας στις πληροφορίες τις σχετικές με τη συμμετοχή. Παρακαλούμε οι πληροφορίες αυτές να είναι συνοπτικές, ώστε να επιτρέπουν την αξιολόγησή τους σε εύλογο χρόνο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής

Υποψηφιότητες για τα βραβεία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible θα γίνονται δεκτές έως και την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 στις 12:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδας).

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους δήλωσης συμμετοχής, τη διαδικασία βράβευσης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη των βραβείων Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible, Αλεξία Κάρκαλου, Τηλ: 210 9730280 (εσωτ. 242) - Mob: 6980033865, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

GRBossible 2023

Festival
Workshop
Πρόγραμμα
Εισηγητές
Dr. Jorge-A. Sanchez-P.
Streza Daniel
Fotitzidis Tolee
Αναγνωστοπούλου Μαρία-Γαβριέλλα
Βαϊόπουλος Ευθύμης
Βλάχος Γιώργος
Βογιατζής Μάριος
Γεωργαλά Μαρία
Γεωργίου Άγις
Γιαννούλη Δέσποινα
Γκικοπούλη Δωροθέα
Εγγλεζάκης Γιώργος
Ζησιμάτος Γιάννης
Κίσσας Κωνσταντίνος
Κλειδά Φανή
Κόντος Τζώρτζης
Κότσιφα Ολίβια
Κρύπας Θωμάς
Κυριακοπούλου Αγάπη
Κώτης Γιάννης
Λαγούδη Έλενα
Μαρίνου-Ξύδη Ανδριαννή
Μέγας Γιώργος
Μιχαηλίδου Ελισάβετ-Ειρήνη
Μπάκουλη Άννα
Οικονόμου Παναγιώτης
Παρατσόκης Γιώργος
Ροΐδης Μάριος
Σταμπουλής Γιώργος
Τεάζης Ιωάννης
Τεκίδου Λία
Τσαφαράς Σπύρος
Χασανδρινού Μαριτίνα
Χωματίδης Δημήτρης
Open Talks
Πρόγραμμα
Ομιλητές
Economides Peter
Fotitzidis Tolee
Karydis-Karandreas Alexandros
Keraboss Stella
Αλεξίου-Χατζάκη Αικατερίνη
Αρμύρα Έλλη
Γκικοπούλη Δωροθέα
Καραγιαννάκη Αγγελική
Κόλλιας Στέφανος
Κριεμάδης Θάνος
Κυριακοπούλου Αγάπη
Λάμπρου Παντελής
Μοζ Αλέξανδρος
Νούσιας Αλέξανδρος
Παπαδούλη Κατερίνα
Σουλτάτη Δήμητρα
Σωτηριάδης Παύλος-Πέτρος
Τσαντίλας Παναγιώτης
Φούσκας Κωνσταντίνος
Χελιώτη Ελένη
Πληροφορίες Εταιρικής Συμμετοχής
Τοποθεσία
Start-ups
Meeting Corner Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων
Υποστηρικτές & Χορηγοί
Σε ποιους απευθύνεται
Φόρμα Συμμετοχής Επισκεπτών
Βραβεία
Αντικείμενα Βραβείων
Επιτροπή Αξιολόγησης
Αναγνωστοπούλου Μαρία-Γαβριέλλα
Γκορτζής Αντώνης
Κώτης Γιάννης
Ντάλλας Βίκυ
Παράσχου Κατερίνα
Τσίλογλου Αναστασία
Όροι Δήλωσης Συμμετοχής
Τρόπος Πληρωμής
Υποβολή Υποψηφιότητας
Για εταιρίες: Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Επικοινωνία

Εγγραφή στο newsletter