Στο πρώτο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GR Bossible 2016 από το Skywalker.gr, θα πραγματοποιηθεί τελετή απονομής βραβείων την Κυριακή 27 Νοεμβρίου στις 17:00. Για τα βραβεία έχουν ήδη ανακοινωθεί επτά κατηγορίες βραβείων που ανήκουν στο επιχειρησιακό οικοσύστημα και εννιά κατηγορίες που ανήκουν στο οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως και σε 2 κατηγορίες βραβείων. Κάθε υποψηφιότητα θα λάβει κάποιο από τα τρία παρακάτω  βραβεία, Χρυσό, Αργυρό και Χάλκινο.

Επιπλέον, στην τελετή θα ανακοινωθούν και θα βραβευτούν δύο πρόσωπα και τρείς οργανισμοί ή φορείς από το Skywalker.gr, οι οποίοι θα έχουν επιλεχθεί από την κριτική επιτροπή ως εξαίρετοι στην προσφορά τους, το έργο τους και την συνεισφορά τους στον επιχειρησιακό κόσμο.

   
Βραβεία για το επιχειρηματικό οικοσύστημα

 1. Βραβείο Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Επιχειρηματικότητα
  Αναγνωρίζεται η δημιουργία άρτιου και σύγχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος (e-learning, σεμινάριο, diploma, MBA) για την επιχειρηματικότητα.
   
 2. Βραβείο Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας
  Βραβεύονται τα συστήματα φιλοξενίας και στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Αξιολογούνται οι παρερχόμενες υπηρεσίες ως προς την ποιότητα και το κόστος τους.
   
 3. Βραβείο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
  Αναγνωρίζεται η υποστήριξη μέσω υπηρεσιών, εργαλείων, μεθόδων συμβουλευτικής και mentoring με στόχο την ανάπτυξη και βιωσιμότητα νεοφυών επιχειρήσεων.
   
 4. Βραβείο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
  Αξιολογούνται οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που έχουν ως στόχο την εξεύρεση πόρων και άντληση κεφαλαίων και την επενδυτική διαμεσολάβηση για την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας μιας νεοφυούς επιχείρησης.
   
 5. Βραβείο Δημοσιονομικής Υποστήριξης
  Επιβραβεύεται η παροχή ευρέος φάσματος οικονομικών, φοροτεχνικών, νομικών και λογιστικών υπηρεσιών που καλύπτουν ανάγκες στη νεοφυή επιχείρηση.
   
 6. Βραβείο Τεχνολογικής Υποστήριξης
  Αναγνωρίζεται η ανάπτυξη και παροχή τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών για την υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
   
 7. Βραβείο Υλικοτεχνικής Υποστήριξης
  Αξιολογείται ο σχεδιασμός εξειδικευμένων και προνομιακών λύσεων υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

  
Βραβεία για το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων

 1. Βραβείο Καινοτομίας
  Επιβραβεύεται η δημιουργία πρωτότυπων επιχειρηματικών ιδεών που ενσωματώνουν σύγχρονα πρωτοποριακά συστήματα και γνώση για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.
   
 2. Βραβείο Βιωσιμότητας
  Αναγνωρίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα -που βασιζόμενη σε υγιή επιχειρηματικά μοντέλα- προάγει μία βιώσιμη και αναπτυξιακή προοπτική.
   
 3. Βραβείο Ρεαλιστικού Business Plan
  Αναγνωρίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία αποδεδειγμένα ανέπτυξε και υλοποίησε ακριβές -ως προς τα χρηματοοικονομικά του στοιχεία και ρεαλιστικό -ως προς τους στόχους που έθεσε-επιχειρηματικό πλάνο.
   
 4. Βραβείο Χρηματοδότησης
  Επιβραβεύεται η υγιής ισορροπία και η άντληση -με ευνοϊκούς όρους-κεφαλαίων για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας.
   
 5. Βραβείο Κοινωνικού Προσανατολισμού
  Βραβεύεται η επιχείρηση που συνεκτίμησε κοινωνικές ανάγκες και συνέβαλε στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και παροχή κοινωνικών αγαθών.
   
 6. Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής
  Αναγνωρίζεται η επιχειρηματική πρακτική, η οποία μέσα από τις δράσεις της, τις υπηρεσίες/προϊόντα της, προάγει νέες ηθικές συμπεριφορές και αξίες ή/και αναπτύσσεται με τρόπο διαυγή και αξιοκρατικό.
   
 7. Βραβείο Αξιοποίησης Πόρων
  Επιβραβεύεται η ορθή, αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων επιχειρησιακών πόρων.
   
 8. Βραβείο Παράδοσης
  Αξιολογείται ο σχεδιασμός υπηρεσιών/προϊόντων και η χρήση παραδοσιακών πρακτικών, που συνδέουν τις σύγχρονες μεθόδους με την παραδοσιακή τεχνογνωσία με στόχο την προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς.
   
 9. Βραβείο Περιβάλλοντος
  Αναγνωρίζεται ο σχεδιασμός επιχειρηματικών προγραμμάτων δράσης, έρευνας, ενεργειών και επικοινωνίας, που προάγουν τη γενικότερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ή εξασφαλίζουν αειφόρο αξιοποίηση περιβαλλοντικών πόρων.

 
Περιγραφή Κατηγοριών Τιμητικών Διακρίσεων

 1. Τιμητική Διάκριση «Skywalker - Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»:
  Τιμάται πρόσωπο που επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας.
   
 2. Τιμητική Διάκριση «Skywalker - Επιχειρηματικότητα»
   Τιμάται το πρόσωπο που επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας.

 

 1. Τιμητική Διάκριση «Αποτελεσματική Δράση για τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα»:
  Διακρίνεται Θεσμικός Φορέας, Οργανισμός, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ΜΚΟ που υποστήριξε καινοτόμες και αποτελεσματικές δράσεις για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας ή/και στο χώρο ευθύνης του. 
   
 2. Τιμητική Διάκριση «Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση για τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα»:
  Διακρίνεται Θεσμικός Φορέας, Οργανισμός, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ΜΚΟ που εστίασε στην προαγωγή της ανθρωποκεντρικής επιχειρηματικότητας. 

   
 3. Τιμητική Διάκριση «Αξιοποίηση Ελληνικής Επιχειρηματικής Τεχνογνωσίας»:
  Διακρίνεται Θεσμικός Φορέας, Οργανισμός, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ΜΚΟ που δημιούργησε και ανέπτυξε μεθόδους, εργαλεία, τρόπους και προγράμματα υποστήριξης των ειδικών ελληνικών επιχειρηματικών αναγκών. 

   

  

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Χορηγοί

Προϊοντικοί Χορηγοί

reguslogo
rainbowlogo
mamaligkalogo
diageologo
karavanalogo
 

  
Χορηγός Δώρου

Stam logo grBlack

   
Υπό την Αιγίδα

esynelogo
svaplogonew

  
Με την Υποστήριξη

sepeee3
europe direct
smartpress
kemel
sinthesus Logo

   
Χορηγοί Επικοινωνίας

imerisialogo
insiderlogo
infocomlogo
ecozenlogo
off radio gr
news247
athinoramaGR
magdas news
businesswomanlogo
lightradiologo
epixeirologo
oikonomikilogo
startupgrlogo
YEC logo full
supportbusinesslogonew

   
Διοργάνωση

skywalkerlogo