Κριτήρια Βράβευσης

Η κριτική επιτροπή των βραβείων θα αποφανθεί κατά πόσο οι υποψήφιες εταιρίες πληρούν τα κριτήρια βράβευσης, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Οι εταιρίες θα πρέπει να προσκομίσουν περιγραφικά και στατιστικά στοιχεία που θα υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους. Σε αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνεται αποτύπωση πρακτικών, μεθόδων, στρατηγικών, εφαρμογή συστημάτων και εργαλείων, καθώς και στατιστικών στοιχείων που θα αποδεικνύουν την περιγραφή της κατηγορίας του Βραβείου σε κείμενο έως 500 λέξεων (Δείτε πιο αναλυτικά τους όρους συμμετοχής).

Τους νικητές των Βραβείων θα επιλέξει Επιτροπή Βράβευσης που θα απαρτίζεται από καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες  που δρουν στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δείτε την λίστα μελών της επιτροπής).

  
Κριτήρια Διάκρισης

Οι τιμητικές διακρίσεις αποδίδονται από το διοργανωτή και την επιτροπή αξιολόγησης σε πρόσωπα, εταιρίες και οργανισμούς που επέδειξαν υψηλές ποιότητες και που εκτιμάται ότι αντικατοπτρίζουν τη συλλογική αντίληψη, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Από τη δυνατότητα διάκρισης αποκλείονται όλοι οι χορηγοί του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, όπως και συγγενείς εταιρίες του διοργανωτή.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από την κριτική επιτροπή (Δείτε την λίστα μελών της επιτροπής).

   

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Χορηγοί

Προϊοντικοί Χορηγοί

reguslogo
rainbowlogo
mamaligkalogo
diageologo
karavanalogo
 

  
Χορηγός Δώρου

Stam logo grBlack

   
Υπό την Αιγίδα

esynelogo
svaplogonew

  
Με την Υποστήριξη

sepeee3
europe direct
smartpress
kemel
sinthesus Logo

   
Χορηγοί Επικοινωνίας

imerisialogo
insiderlogo
infocomlogo
ecozenlogo
off radio gr
news247
athinoramaGR
magdas news
businesswomanlogo
lightradiologo
epixeirologo
oikonomikilogo
startupgrlogo
YEC logo full
supportbusinesslogonew

   
Διοργάνωση

skywalkerlogo