chatzipavlidisphoto

Καθηγητής, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας

Πτυχίο Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (1982). Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (1999).  Υπηρετεί ως  Καθηγητής στο Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία».

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται:

  • Η κομποστοποίηση στερεών αγροτοβιομηχανικών υποπροϊόντων (υπολείμματα εκκοκκισμού βάμβακος, πυρηνόξυλο, υπολείμματα καλλιέργειας μανιταριών, στέμφυλα, κλαδέματα κ.α.).
  • Η επεξεργασία και η διαχείριση υγρών αγροτοβιομηχανικών υποπροϊόντων ( υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων κ.α.) με τη χρήση μικροβιολογικών μεθόδων (αερόβια επεξεργασία, εφαρμογή στο έδαφος κλπ).
  • Ο βιολογικός έλεγχος παθογόνων εδάφους με τη χρήση προϊόντων κομποστοποίησης.
  • Η απομόνωση, ταυτοποίηση και αξιοποίηση με βιοτεχνολογικές μεθόδους αζωτοδεσμευτικών μικροοργανισμών από το έδαφος και από διάφορα οργανικά υποστρώματα.

Έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων (15, εκ των οποίων σε 3 ως Επιστημονικός Υπεύθυνος) που χρηματοδοτήθηκαν από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και από Εθνικούς πόρους. Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει 36 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές (h-index 15, ετεροαναφορές 861), καθώς επίσης και 52 ανακοινώσεις σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά επιστημονικά συνέδρια. Είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά και σε ερευνητικά προγράμματα. Έχει συμμετάσχει ως σύμβουλος σε Εθνικές και Διακρατικές Επιτροπές σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης του Περιβάλλοντος και πρόληψης από τη Ρύπανση.


Dr. IORDANIS CHATZIPAVLIDIS

Bachelor Degree from the Agricultural School of Athens (1982). Doctorate Degree from the Agricultural University of Athens, Department of Agricultural Biotechnology (1999). He serves as a  Professor in the Laboratory of General and Agricultural Microbiology of the Department of Plant Science of the Agricultural University of Athens in the subject of "Environmental Microbiology". His research interests include:

  • The composting of solid agro-industrial by-products (cotton gin waste, kernel wood, mushroom cultivation residues, marcs, prunings, etc.)
  • The treatment and management of liquid agro-industrial by-products (liquid waste of olive mills, etc.) using microbiological methods (aerobic treatment, application to the soil, etc.)
  • The biological control of soil pathogens using composting products
  • The isolation, identification and utilization of nitrogen-fixing microorganisms from soil and various organic substrates, using biotechnological methods
  • Valorization of biodiesel crude glycerol through microalgal bioiorefineries for the production of high value products

He has participated in a significant number of research projects (18, of which 4 as Scientific Coordinator) funded by European Union and National Resources. His published work includes 30 research papers in international peer-reviewed journals, as well as 52 papers in international, European and National scientific conferences. He is a reviewer in international journals and research programs. He has participated as a consultant in National and Transnational Committees on rational Environmental Management and Pollution Prevention.

GRBossible 2022

Festival
Συνέδριο
Πρόγραμμα
Ομιλητές
Αγγελής Γεώργιος
Αρσένης Σπύρος
Βαρελίδης Πέτρος
Βασιλάκη Βαρβάρα
Βολουδάκης Δημήτριος
Γερογιάννης Δημήτριος
Δρίτσας Μιχάλης
Ηλιάδη Ιωάννα
Καραπάτσιου Ευγενία
Καρύδης-Καρανδρέας Αλέξανδρος
Κλειδά Φανή
Κουλοχέρης Νικόλαος
Κουράκος Γιώργος
Κυρκίτσος Φίλιππος
Λάμπρου Νικόλαος
Λάμπρου Παντελής
Λουδάρος Νίκος
Λουφάκης Κυριάκος
Μαρκαντώνης Αθανάσιος
Μέγας Γιώργος
Μιχαηλίδης Δημήτριος
Μπανούσης Δημήτρης
Νίκα Ελισάβετ
Οικονόμου Παναγιώτης
Παναγιωτόπουλος Αλέξανδρος
Παναγόπουλος Γιώργος
Πατούλης Γεώργιος
Πετρόπουλος Σωτήρης
Ποδάρας Πέτρος
Ροΐδης Μάριος
Στάγκος Μιχάλης
Στασινόπουλος Γιώργος
Σταύρου Πέτρος
Φίλιας Ανδρέας
Φλεμετάκης Εμμανουήλ
Φυντάνης Δημήτρης
Χατζηπαπαδόπουλος Φώτης
Χατζηπαυλίδης Ιορδάνης
Χύτου Σοφία
Workshop
Πρόγραμμα
Εισηγητές
Αναγνωστοπούλου Μαρία Γαβριέλλα
Βασιλειάδη Φαίη
Γκουζιώνης Ιωάννης
Καντιδάκης Αντώνης
Καραμαγκιώλη Εβίκα
Κατσούλας Στάθης
Κίσσας Κωνσταντίνος
Κλειδά Φανή
Κυριακοπούλου Αγάπη
Κώτης Γιάννης
Λιβιεράτος Αντώνης
Μαρίνου-Ξύδη Ανδριανή
Μέγας Γιώργος
Μπουρλετίδης Κωνσταντίνος
Ξεσφίγγη Σοφία
Οικονόμου Παναγιώτης
Παλλίδου Μαρία
Παναγόπουλος Γιώργος
Παρατσόκης Γιώργος
Προφητηλιώτης Γιώργος
Τσομίδης Γεώργιος
Χασανδρινού Μαριτίνα
Βραβεία
Αντικείμενα Βραβείων
Πλεονεκτήματα Συμμετοχής
Επιτροπή Αξιολόγησης
Όροι Δήλωσης Συμμετοχής
Προσφορά Υποψηφιότητας
Τρόπος Πληρωμής
Πληροφορίες Εταιρικής Συμμετοχής
Τοποθεσία
Startups
Υποστηρικτές
Corner Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων
Απολογιστικό Δελτίο Τύπου

Εγγραφή στο newsletter